Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

Thánh Lễ An Táng Nữ Tu Maria: Nguyễn Thị Mai Hoa

Vào lúc 05 giờ ngày 27/05/2011 tại tu viện Dòng nữ tu thừa sai Đức Mẹ Trinh Vương (Bùi Môn) diễn ra Thánh Lễ An Táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mai Hoa.(Nguyên tổng phụ trách).
Thánh Lễ đồng tế do Đức Cha phụ tá tổng Giáo phận Sài gòn Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ tế và Đức Viện Phụ cùng quý cha trong giáo phận.
Sau Thánh Lễ linh cửu của nữ tu Maria Nguyễn Thị Mai Hoa được an táng trong khuân viên tu viện.
Thánh lễ kết thúc lúc 07 giờ.

 Xin mời xem Video clip.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét